Psycholoog Soest

Psychologie is de wetenschap die het menselijk gedrag met zijn mentale processen bestudeert en de psycholoog is de professional die dit gedrag tracht te begrijpen en ook het denken van mensen wanneer zij een of ander conflict of psychologische stoornis hebben. Hij doet dit door middel van een techniek die psychotherapie wordt genoemd, met als doel te streven naar een goede geestelijke gezondheid, waarbij een goede kwaliteit van leven wordt bevorderd.

De psycholoog Soest dient als gids op de kronkelige wegen van het leven, helpt problemen uit het verleden te verwerken zodat zij je niet langer achtervolgen, om de problemen van het leven met meer vastberadenheid en zekerheid tegemoet te treden, en meer kennis over jezelf te verwerven.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie, of gewoon therapie, is voortgekomen uit concepten van de psychologie, die werkt vanuit de dialoog en het gesprek emotionele kwesties, het aanbieden van constructieve benaderingen, verbinding met het onderbewuste en nieuwe instrumenten om te gaan met problemen van stress, verdriet, angst, overgang van het leven en de carrière, interpersoonlijke relaties, onder anderen.

Deze follow-up, die individueel, met z’n tweeën of in groepsverband kan worden gedaan, brengt aanzienlijke mentale en gedragsmatige verschillen teweeg in het dagelijks leven van degenen die zich laten behandelen, ongeacht de motivatie die hen ertoe heeft gebracht deze stap te zetten.

Het werk is, zoals gezegd, gebaseerd op spraak en omvat zowel de deelname van de psychotherapeut als van de patiënt, die samen een ruimte van expressie en duidelijker analyse van gedachten en behandelde kwesties opbouwen.

Waar is therapie voor?

Psychotherapie kan worden gebruikt voor de behandeling van emotionele kwesties met een grote impact, zoals bijvoorbeeld het verlies van een geliefde, tot andere kwesties die we vaak als minder belangrijk beschouwen, zoals een emotioneel ongemak op het werk, een ruzie met je partner of zelfs een apathie die zonder veel uitleg ontstaat.

Deze kleine of grote ongemakken tasten ons welzijn aan en brengen ons soms uit evenwicht in deze grote cyclus van overgangen die het leven is. En het is voor deze verschillende momenten dat psychotherapie handelt. In een sessie kunt je zich richten op het kijken naar jezelf en jouw gevoelens, meer over jezelf begrijpen en zelfs beter met jouw emoties omgaan bij nieuwe problemen die zich zullen voordoen.

Voor wie is psychotherapie aangewezen?

Psychotherapie is voor alle leeftijden en in het algemeen zoeken mensen therapie als ze symptomen hebben zoals:

  • Aanhoudende apathie voor een lange periode;
  • Moeilijkheden om zelfkennis te beoefenen;
  • Problemen op het werk, hetzij door gebrek aan concentratie of relatie;
  • Spanning en bezorgdheid voor wat komen gaat;
  • Gedachten en houdingen die schadelijk zijn voor jezelf en andere mensen.

Als je deze problemen bij je opmerkt, kan dit een duidelijker teken of symptoom zijn dat psychotherapie je zou kunnen helpen emotioneel welzijn te bereiken.

Wat voor soort emotionele problemen kan psychotherapie behandelen?

Er is geen welomschreven limiet van emotionele problemen waarmee psychotherapie kan werken, maar in het algemeen zijn de meest voorkomende psychologische stoornissen en syndromen: depressie, stress, schizofrenie, autisme, attention deficit hyperactivity disorder, persoonlijkheidsstoornissen (bipolaire stoornis en borderline, bijvoorbeeld), obsessieve compulsieve stoornis, posttraumatische stress…

Voordelen van psychotherapie

Door het therapeutische proces zult je in staat zijn jouw innerlijke krachten te mobiliseren om de noodzakelijke verandering te bereiken. Kwesties van werk, relatie met anderen, familie, affecties, depressie, dit alles kan in het therapeutisch proces aan de orde komen.

Dit therapeutisch gesprek, dat plaatsvindt in de relatie psycholoog-patiënt, heeft het voordeel dat het de nodige steun biedt bij de verschillende vormen die het menselijk lijden in iemands leven kan aannemen, of het nu gaat om interpersoonlijke conflicten of existentiële crises.

Als je dus een moeilijk moment doormaakt, wees dan niet bang om een psycholoog te zoeken, want je zult zien hoe verrijkend deze uitwisseling kan zijn en dat je er zeker getransformeerd uit zult komen.