Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse (TA) is een theorie over de persoonlijkheid van mensen. Aspecten die hierbij worden belicht zijn onder andere hun gedrag, hun persoonlijkheid en de veranderingen die hierbij optreden. De Transactionele Analyse is ontwikkeld door Eric Berne, een psychiater die gebruik maakte van een praktische manier van behandelen. Zijn methode, die hij ontwikkelde in de jaren 50 van de vorige eeuw, werd in de loop van de tijd verder doorontwikkeld door collega psychotherapeuten en wordt tot op de dag van vandaag gebruikt voor de persoonlijke ontwikkeling en verandering van mensen.

Verschillende therapieën vinden hun oorsprong in Transactionele Analyse

De TA kan voor verschillende vormen van therapie worden toegepast. In de loop der jaren werden verschillende theorieën ontwikkeld die er op gebaseerd zijn, zoals een ontwikkelingstheorie en een persoonlijkheidstheorie. Ook wordt de TA gebruikt voor communicatiemodellen en coaching trajecten. Met behulp van TA kan een heldere en duidelijke analyse worden gemaakt van wat er zich in de gedachten van iemand afspeelt en hoe hier eventueel op kan worden bijgestuurd. Dit maakt TA zeer breed toepasbaar in de psychotherapie.

De belangrijkste uitgangspunten van TA

TA heeft een aantal basisuitgangspunten die bij alle hierop gebaseerde theorieën terugkeren. Wederzijds respect is bijvoorbeeld zo’n kenmerk. Leer om iemand te waarderen om wie hij is, zo stelt de TA. Daarnaast is persoonlijke verantwoordelijkheid een belangrijk aspect. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen en kan dit niet op anderen afschuiven. De drijfveer om te willen veranderen om zo een negatieve spiraal te doorbreken is een belangrijke pijler van TA. Als je eenmaal overtuigd bent van de noodzaak om de situatie waarin je zit te veranderen heb je een belangrijke stap gezet.

Het contract bij TA

Eric Berne was ervan overtuigd dat het belangrijk is dat therapeut en cliënt een contract met elkaar sluiten. Hierin wordt vastgelegd wat de doelen van de therapie zijn. Daarnaast wordt op papier gezet hoe deze doelen bereikt moeten worden en als dat mogelijk is een tijdspad waarbinnen dit wordt gerealiseerd. Zo weten beide partijen wat er van hen wordt verwacht. Zowel therapeut als behandelde hebben een verantwoordelijkheid om de therapie te laten slagen. Dit kan alleen als beiden zich hiervoor volledig inzetten.

Bilthoven Therapie past TA toe bij de therapie

Voor zover van toepassing wordt de Transactionele Analyse gebruikt bij het opstellen van een therapieplan. Dit hangt natuurlijk af van de situatie en de reden waarom je therapie wilt. Bij het intakegesprek wordt altijd de aanpak besproken en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Pas als dat voor beide partijen helder is kunnen we aan de slag om aan je probleem te gaan werken en dit zo goed en zo snel mogelijk op te lossen.